Akademia Liderów Wolontariatu PZU

Grupa PZU obecna jest w całej Polsce i ważne jest dla nas, aby w naszych działaniach wolontariackich brali udział nie tylko pracownicy centrali, ale także biur regionalnych i oddziałów lokalnych

 

W tym celu opracowaliśmy strukturę wolontariatu w PZU, według której Koordynatora ds. Wolontariatu Pracowniczego w PZU wspomaga sieć Regionalnych Liderów Wolontariatu, którzy natomiast aktywizują i wspierają merytorycznie i organizacyjnie Lokalnych Koordynatorów Wolontariatu.

To właśnie Regionalni Liderzy Wolontariatu są promotorami idei wolontariatu w terenie. W trosce o nich stworzyliśmy „Akademię Liderów Wolontariatu PZU”. Program ten zakłada zorganizowanie dla nich cyklu szkoleń. Są to zarówno warsztaty dla całej grupy Liderów – wyjazdowe, jak również indywidualne sesje  coachingowe  w miejscu pracy Liderów.

W pierwszej edycji Akademii udział bierze 32 Liderów z terenu całej Polski. Partnerem w organizacji szkoleń dla wolontariuszy jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, które opracowało autorski program szkoleń z uwzględnieniem założeń Strategii Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU.