Kontakt

Biuro Fundacji PZU
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
e-mail: fundacja@pzu.pl

Sylwia Jagielska
Koordynator
Dotacje dla osób fizycznych
e-mail: sjagielska@pzu.pl

 

Magdalena Pachulska
Koordynator
Sprawy organizacyjne i administracja
Dotacje dla osób fizycznych
e-mail: magpachulska@pzu.pl

 

Anna Maślańska
Koordynator
Dotacje konkursowe
e-mail: amaslanska@pzu.pl

 

Aleksandra Podolska
Koordynator
Wolontariat pracowniczy w Grupie PZU
e-mail: apoodolska@pzu.pl

 

Koordynator ds. RODO
e-mail: RodoFundacja@pzu.pl

Magdalena Kropornicka
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
e-mail: makropornicka@pzu.pl

 

Justyna Zięba
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji

 

Ewa Zaborska-Probola
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
e-mail: ewzaborska@pzu.pl

 

Mateusz Banaszewski
Koordynator
Rozliczenia dotacji pozakonkursowych
e-mail: mabanaszewski@pzu.pl
 

Katarzyna Krojec
Specjalista
Sprawy biurowe
e-mail: kkrojec@pzu.pl
 

Biuro Prasowe PZU
Grupa PZU
tel. 22 582 58 07
e-mail: rzecznik@pzu.pl

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.

Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.