Kontakt

Biuro Fundacji PZU
Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
tel:  (022) 582 25 38
e-mail: fundacja@pzu.pl

Magdalena Wolska
Kierownik Zespołu Fundacji PZU
Wolontariat pracowniczy w Grupie PZU
tel. (022) 582 31 20
e-mail: magda.wolska@pzu.pl

 

Sylwia Jagielska
Koordynator
Dotacje dla osób fizycznych
tel.  (022) 582 25 38
e-mail: sjagielska@pzu.pl

 

Anna Maślańska
Główny Specjalista
Dotacje konkursowe
tel.  (022) 582 30 63
e-mail: amaslanska@pzu.pl

 

Aleksandra Podolska
Koordynator
Sprawy organizacyjne i administracja
tel.  (022) 582 40 20
e-mail: apodolska@pzu.pl

 

Koordynator ds. RODO
e-mail: RodoFundacja@pzu.pl

 

Biuro Prasowe PZU
Grupa PZU
tel. (022) 582 58 07
e-mail: rzecznik@pzu.pl

Anna Pruszkowska
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
tel.  (022) 582 23 06
e-mail: anpruszkowska@pzu.pl

 

Magdalena Kropornicka
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
tel.  (022) 582 32 21
e-mail: makropornicka@pzu.pl

 

Justyna Zięba
Główny Specjalista
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
tel.  (022) 582 23 06
e-mail: juzieba@pzu.pl

 

Mateusz Banaszewski
Specjalista
tel.  (022) 582 45 77
e-mail: mabanaszewski@pzu.pl

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.

Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.