O Fundacji

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Blisko ludzi i ich potrzeb” – to nasze motto. Realizujemy je wspierając strategiczne dla nas obszary:

  • edukację – inicjatywy, które mają na celu  wyrównywanie szans i stworzenie warunków dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
  • kulturę i historię – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
  • zdrowie i sport –  działania, które skupiają się na promowaniu zdrowego stylu życia oraz dofinansowaniu projektów wspierających dzieci, młodzież, dorosłych w walce ze skutkami pandemii, w tym ze złą kondycją psychiczną i emocjonalną oraz skutkami nauki zdalnej i hybrydowej dzieci i młodzieży;
  • pomoc społeczną - programy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym osób po urazach i wypadkach, a także wsparcie m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
  • bezpieczeństwo – realizacja programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu kompetencyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundator

Fundatorem Fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Statut Fundacji PZU

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO) zmianie uległa Polityka prywatności. Aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Polityka prywatności i Dane osobowe.

Dokumenty do pobrania