Zarząd i Rada Fundacji PZU

Zarząd Fundacji PZU 

Jolanta Zabarnik-Nowakowska
Prezes Zarządu Fundacji PZU

 

Rada Fundacji PZU

Hanna Machińska
Przewodnicząca Rady Fundacji

Karolina Dreszer-Smalec
Członek Rady Fundacji

Henryk Skarżyński
Członek Rady Fundacji

Robert Zydel
Członek Rady Fundacji