Zarząd i Rada Fundacji PZU

Zarząd Fundacji PZU 

Jolanta Zabarnik-Nowakowska
Prezes Zarządu Fundacji PZU

Sylwia Matusiak
Członek Zarządu Fundacji PZU

 

Rada Fundacji PZU

Dorota Macieja
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Małgorzata Sadurska
Członek Rady Fundacji

Grażyna Melanowicz
Członek Rady Fundacji

Ks. dr Sławomir Nowakowski
Członek Rady Fundacji

Jan Ołdakowski
Członek Rady Fundacji

Rafał Żebrowski
Członek Rady Fundacji