Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Fundacja PZU współpracuje z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, którego celem już od 30 lat jest pomoc zdolnej młodzieży, poprzez umożliwianie jej nieodpłatnego udziału w organizowanych przez Fundusz zajęciach oraz dofinansowywanie realizacji wybranych przedsięwzięć służących rozwojowi intelektualnemu.

Przez ponad 30 lat z „Programu pomocy zdolnym” skorzystało blisko kilka tysięcy młodych Polaków. Dzisiaj są oni znakomitymi młodymi naukowcami, pisarzami, poetami, którzy zmieniają świat na lepsze.

„Program pomocy zdolnym” to swoista wspólnota wolontariuszy, którzy wspierają merytorycznie jego realizację – naukowców i artystów, przekonanych, że bezinteresowna praca na rzecz najzdolniejszych jest źródłem korzyści dla całego społeczeństwa.

Więcej o programie: http://fundusz.org/program