Szczegóły

30 sierpnia 2022

Wznowienie naboru wniosków o dotacje dla organizacji/instytucji w trybie pozakonkursowym

Komunikat Zarządu Fundacji PZU dotyczący naboru wniosków o dotacje dla organizacji/instytucji w trybie pozakonkursowym

Fundacja PZU zawiadamia, że w ramach wznowienia naboru wniosków w trybie pozakonkursowym od dnia 1 września br., pierwszeństwo otrzymania dotacji mają Organizacje, których projekty nie były dotowane w poprzednich latach.