Szczegóły

17 listopada 2020

Wyniki Konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” - edycja 2020

Zakończyła się edycja 2020 konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Z Fundacją PZU po lekcjach”, polegającego na dofinasowaniu organizacji społecznych w zakresie działań edukacyjnych.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw, sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych uczniów placówek edukacyjnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tysięcy mieszkańców.

Otrzymane dotacje pozwolą organizacjom na realizację innowacyjnych i długofalowych projektów, a ścisła współpraca ze szkołami i nauczycielami, przy uwzględnieniu edukacji rówieśniczej i zaangażowaniu środowiska lokalnego pozytywnie wpłynie na rozwój zdolności, aktywności, kreatywności i pasji uczniów. Efektem realizowanych projektów będzie także poprawa standardów nauczania, rozwinięcie talentów oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

W tegorocznej edycji zostało złożonych 268 wniosków. Dotacje przyznano 21 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

 

WYNIKI KONKURSU „Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”

              WYNIKI KONKURSU „Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH” - (POBIERZ TUTAJ)

 

Zwycięzcom gratulujemy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Maślańską: amaslanska@pzu.pl; 22 582 30 63

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO) zmianie uległa Polityka prywatności. Aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Polityka prywatności i Dane osobowe .