Szczegóły

28 września 2022

Zmiana adresu siedziby Fundacji PZU

Fundacja PZU zmieniła adres siedziby

Szanowni Państwo,

informujemy, że Fundacja PZU zmieniła adres siedziby, w związku z czym zmianie ulega również adres do korespondencji.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na  aktualnie obowiązujący adres:

Fundacja PZU
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa

Adresy mailowe oraz numery telefonów pozostają bez zmian.