Szczegóły

15 września 2022

Wyniki Konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” - edycja 2022

Zakończyła się edycja 2022 konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinasowanie organizacji społecznych w zakresie edukacji kulturalnej.

Celem konkursu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury poprzez umożliwienie dzieciom
i młodzieży z obszarów wiejskich i miast do 30 tysięcy mieszkańców udziału w rozwijających wyjazdach, połączonych z towarzyszącymi im warsztatami edukacyjnymi, a także zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.

Dzięki przyznanym przez Fundację PZU dotacjom dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą miały możliwość obcowania z tzw. kulturą wysoką poprzez organizację atrakcyjnych wyjazdów
do instytucji kultury m. in. do teatru, filharmonii, opery, muzeum czy galerii sztuki. Wyjazdy umożliwią kontakt z niedostępną na co dzień twórczością artystyczną, która pozytywnie wpłynie na rozwój nowych pasji, jak również na rozumienie i postrzeganie świata.

W tegorocznej edycji zostały złożone 182 wnioski. Projekty oceniała 2-osobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji PZU. Dotacje przyznano 25 organizacjom.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

 

WYNIKI KONKURSU „FUNDACJA PZU Z KULTURĄ” 2022

WYNIKI KONKURSU „FUNDACJA PZU Z KULTURĄ” - (POBIERZ TUTAJ)

Zwycięzcom gratulujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską, e-mail: amaslanska@pzu.pl; nr tel.:  785 991 030