Szczegóły

13 lipca 2021

Wyniki konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” - edycja 2021

Zakończyła się edycja 2021 konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” polegającego na dofinansowaniu organizacji społecznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, a także wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne formy opieki i aktywizacji w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców.

Dzięki otrzymanym dotacjom poniższe organizacje będą mogły zrealizować działania, które przyczynią się do zwiększenia samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. Zapewnią dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji. Zorganizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki. Uruchomią regularne formy opieki i stałe mechanizmy wsparcia przy zaangażowaniu rodziców i rodzeństwa. 

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 74 wnioski. Dotacje przyznano 19 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”

WYNIKI KONKURSU „MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI - SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”-(POBIERZ TUTAJ)

 

Zwycięzcom gratulujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Maślańską: amaslanska@pzu.pl; 22 582 30 63