Szczegóły

21 kwietnia 2021

Ruszyła XVII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2021.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 1. zdrowie i pomoc społeczna  - konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) - nabór wniosków w terminie od 10.05.2021 r. do 09.06.2021 r.,
 2.  
 3.  kultura i historia - konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych - nabór wniosków od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r.,
 4.  
 5.  edukacja  - konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży - nabór wniosków od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych poniżej oraz w zakładce „Konkursy i dotacje”.

  Regulamin konkursu dotacyjnego MNS 2021
  Regulamin konkursu dotacyjnego PZK 2021
  Regulamin konkursu dotacyjnego PPL 2021
Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO) zmianie uległa Polityka prywatności. Aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Polityka prywatności i Dane osobowe .