Szczegóły

29 kwietnia 2022

Ruszyła XVIII edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2022.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 1. zdrowie i pomoc społeczna  - konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) - nabór wniosków w terminie od 10.05.2022 r. do 09.06.2022 r.,
 1.  kultura i historia - konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych - nabór wniosków od 01.07.2022 r. do 01.08.2022  r.,
 1.  edukacja  - konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży - nabór wniosków od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych poniżej oraz w zakładce „Konkursy i dotacje/Dotacje konkursowe”.

  Regulamin konkursu dotacyjnego MNS 2022
  Regulamin konkursu dotacyjnego PZK 2022
  Regulamin konkursu dotacyjnego PPL 2022