Szczegóły

18 lipca 2019

Nowy skład Rady Fundacji PZU

W dniu 28 czerwca 2019 r. została powołana na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, nowa Rada Fundacji PZU

w której skład wchodzą:

  1. Pan Leon Gelberg
  2. Pani Małgorzata Sadurska
  3. Pani Dorota Macieja
  4. Pani Grażyna Melanowicz
  5. Pan Sławomir Nowakowski
  6. Pan Jan Ołdakowski
  7. Pan Rafał Żebrowski

Na funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji PZU powołano Pana Leona Gelberga.