Szczegóły

25 sierpnia 2020

Akcja pomocy schroniskom dla zwierząt

Pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie także na schroniska, które potrzebują pomocy finansowej oraz wsparcia wolontariuszy. Fundacja PZU pomogła 20 placówkom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami. Celem akcji było zaspokojenie najpilniejszych potrzeb.

Fundacja PZU ustalała z każdym schroniskiem aktualne zapotrzebowanie i finansowała zakup konkretnych produktów. W ramach pomocy zakupiono 321 worków suchej karmy i 3125 puszek karmy mokrej. Placówki otrzymały także siano, żwirek i kuwety dla kotów, narzędzia chirurgiczne, paśniki dla koni, środki czystości i rękawiczki ochronne, obroże i smycze. W części schronisk zostały sfinansowane usługi weterynaryjne, leki dla zwierząt oraz preparaty na pchły i kleszcze.

W akcję włączyły się również banki Pekao SA i Alior. Łącznie udało się przekazać niemal 500 tys. zł na pomoc zwierzętom z 60 schronisk w całej Polsce. Grupa PZU od lat wspiera finansowo schroniska,  a dodatkowo nasi pracownicy troszczą się o ich podopiecznych w ramach wolontariatu. Dzięki temu wiele bezdomnych psów, kotów, koni, a nawet żółwi, żyje w lepszych warunkach.

 –  Naszą misją jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, w tym także bezdomnym zwierzętom. Ich los zależy od serca i ofiarności ludzi, bez których nie mają szansy na przeżycie. Nie muszę chyba dodawać, że potrzeby schronisk dla zwierząt są ogromne – mówi Jolanta Zabarnik-Nowakowska, prezes zarządu Fundacji PZU. – Wielu pracowników Grupy PZU poświęca swój wolny czas i z ogromnym entuzjazmem pracuje na rzecz bezdomnych psów czy kotów. Jestem naprawdę dumna z naszych wspaniałych wolontariuszy – dodaje prezes zarządu Fundacji PZU.

Wolontariusze mają ogrom pracy, a niektóre zadania bywają dość nietypowe, jak na przykład oczyszczanie stawu dla żółwi w lubelskim schronisku. Odwiedzają także szkoły i przedszkola, gdzie prowadzą zajęcia na temat adopcji psów i kotów. Przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z Grupy PZU zorganizowali na przykład wizytę przedszkolaków w schronisku w Puławach. Dzieci poszły z psami na spacer i dowiedziały się, jak należy się o nie troszczyć. Rocznie pracownicy PZU realizują kilkanaście projektów skierowanych do zwierząt. W każdym bierze udział od kilku do kilkudziesięciu osób.

Akcja pomocy schroniskom dla zwierząt została bardzo miło przyjęta i spotkała się z dużą wdzięcznością beneficjentów.