Szczegóły

17 kwietnia 2020

Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2020.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

 1. zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych) - nabór wniosków od 01.06.2020 r.,
 2.  kultura i historia (konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” , który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych) - nabór wniosków od 31.07.2020 r.,
 3.  edukacja (konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży) - nabór wniosków od 15.09.2020 r.

  Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych poniżej oraz w zakładce „Konkursy i dotacje”.

  Regulamin konkursu dotacyjnego MNS 2020
  Regulamin konkursu dotacyjnego PZK 2020
  Regulamin konkursu dotacyjnego PPL 2020