Szczegóły

18 listopada 2022

Wyniki Konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” - edycja 2022

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Z Fundacją PZU po lekcjach”, który polega na dofinasowaniu organizacji społecznych w zakresie działań edukacyjnych. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw, sprzyjających wyrównywaniu szans społecznych uczniów placówek edukacyjnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tysięcy mieszkańców.

Otrzymane dotacje pozwolą organizacjom na realizację innowacyjnych i długofalowych projektów, a ścisła współpraca ze szkołami i nauczycielami, przy uwzględnieniu edukacji rówieśniczej i zaangażowaniu środowiska lokalnego pozytywnie wpłynie na rozwój zdolności, aktywności, kreatywności i pasji uczniów. Efektem realizowanych projektów będzie także poprawa standardów nauczania, rozwinięcie talentów oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej w szkole wiedzy.

W tegorocznej edycji zostało złożonych 279 wniosków. Dotacje przyznano 20 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

WYNIKI KONKURSU „Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH”

WYNIKI KONKURSU „Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH” - (POBIERZ TUTAJ)

 

Zwycięzcom gratulujemy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską: amaslanska@pzu.pl; 22 582 30 63