Szczegóły

26 kwietnia 2023

Wolontariat pracowniczy PZU z certyfikatem

Z radością informujemy, że program wolontariatu pracowniczego PZU prowadzony przez Fundację PZU otrzymał Certyfikat „Wolontariat Pracowniczy Wysokiej Jakości”, poziom trzeci – najwyższy.

Oznacza to, że nasz wolontariat pracowniczy , rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę jest zorganizowany i realizowany w zgodności z zasadami opisanymi w Karcie Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Wypełnia fundamentalne zasady wolontariatu pracowniczego w tym poszanowanie praw wolontariuszy oraz wypełnienie obowiązków pracodawcy.

 

Certyfikat (zobacz tutaj) został przyznany w oparciu o wywiady i materiały zgromadzone w trakcie audytu, a następnie rekomendację niezależnej Komisji Certyfikacyjnej.

 

Dziękujemy Wam, Wolontariusze PZU, którzy od ponad 10 lat działacie, pomagacie i czynicie świat wokół siebie lepszym. Ten certyfikat to potwierdzenie, że to, co razem robimy ma sens! Chcemy więcej! :)

Dziękujemy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Dobra Sieć za współpracę i przyjrzenie się eksperckim okiem naszemu wolontariatowi.

Zobacz Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego:  https://liderzyprobono.pl/u-nas-i-u-innych/karta-zasad-wolontariatu-pracowniczego_2159