Szczegóły

23 września 2020

Wyniki konkursu "Fundacja PZU z Kulturą - edycja 2020"

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinasowanie organizacji społecznych w zakresie edukacji kulturalnej.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich i miast do 30 tysięcy mieszkańców udziału
w rozwijających wyjazdach, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznie warsztatami edukacyjnymi, a także zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim.

Dzięki przyznanym przez Fundację PZU dotacjom dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą miały możliwość obcowania z tzw. kulturą wysoką poprzez organizację atrakcyjnych wyjazdów
do instytucji kultury m. in. do teatru, filharmonii, opery, muzeum czy galerii sztuki. Wyjazdy umożliwią kontakt z niedostępną na co dzień twórczością artystyczną, która pozytywnie wpłynie na rozwój nowych pasji, jak również na rozumienie i postrzeganie świata.

W tegorocznej edycji zostały złożone 142 wnioski. Projekty oceniała 2-osobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji PZU. Dotacje przyznano 30 organizacjom.

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.

 

WYNIKI KONKURSU „FUNDACJA PZU Z KULTURĄ” 2020

WYNIKI KONKURSU „FUNDACJA PZU Z KULTURĄ” - (POBIERZ TUTAJ)

Zwycięzcom gratulujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską, e-mail: amaslanska@pzu.pl; nr tel.: 22 582 30 63