Szczegóły

10 września 2021

Wstrzymanie naboru wniosków o dotacje dla organizacji/instytucji w trybie pozakonkursowym oraz wniosków o dotacje dla osób fizycznych

Komunikat Zarządu Fundacji PZU dotyczący naboru wniosków o dotacje dla organizacji/instytucji w trybie pozakonkursowym, oraz wniosków o dotacje dla osób fizycznych

Szanowni Państwo,

 

z powodu ogromnej liczby wniosków o dotacje, jakie zostały złożone przez organizacje/instytucje w trybie pozakonkursowym oraz osoby fizyczne i oczekują na rozpatrzenie, Zarząd Fundacji PZU informuje, że wnioski dotyczące projektów i dotacji z terminami realizacji określonymi na rok 2021 będą przyjmowane tylko do końca września.

 

W październiku i listopadzie nabór wniosków będzie wstrzymany z powodu konieczności wydania decyzji w sprawach dotychczas złożonych wniosków.

 

W grudniu zostanie uruchomiony nabór wniosków dotyczących projektów pozakonkursowych i dotacji dla osób fizycznych, których realizacja będzie miała miejsce w roku 2022. Zaznaczamy, że realizacja ww. projektów i dotacji nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż marzec 2022.

 

Zarząd Fundacji PZU