Szczegóły

19 września 2019

Rozstrzygnięcie konkursu "Fundacja PZU z Kulturą"

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na dofinasowanie organizacji społecznych w zakresie edukacji kulturalnej.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tysięcy mieszkańców) udziału w rozwijających wyjazdach, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznie warsztatami edukacyjnymi, a także zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Dzięki przyznanym przez Fundację PZU dotacjom dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą miały możliwość obcowania z tzw. kulturą wysoką poprzez organizację atrakcyjnych wyjazdów
do instytucji kultury m. in. do teatru, filharmonii, opery, muzeum czy galerii sztuki. Wyjazdy umożliwią kontakt z niedostępną na co dzień twórczością artystyczną, która pozytywnie wpłynie na rozwój nowych pasji, jak również na rozumienie i postrzeganie świata.

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 207 wniosków. Projekty oceniała 2-osobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji PZU. Dotacje przyznano ... organizacjom.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, którym przyznano dotacje.


 

Nr wniosku Nazwa organizacji Tytuł projektu
3/WKK/2019 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice "Gdy się tylko podnosi kurtyna..."
41/WKK/2019 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort Trójmiejskie inspiracje kulturalne
53/WKK/2019 Stowarzyszenie Aktywni Razem Młodzi Cool-turalni
54/WKK/2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych "Tacy Sami" w Jarocinie Kulturalnie - niebanalnie
57/WKK/2019 Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu LOKALNIE  też może być  KULTURALNIE
79/WKK/2019 Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Kępy i Kosiska "Poznać- nieznane, zrozumieć- niezrozumiałe"
80/WKK/2019 STOWARZYSZENIE ROZWOJU MŁODZAW - NASZA PRZYSZŁOŚĆ ODSŁONA MUZYKI W KULTURZE
104/WKK/2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej " Olcha" Moje ja w kulturze
123/WKK/2019 Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie Śladami przeszłości II - wycieczki edukacyjno-muzyczne
141/WKK/2019 Stowarzyszenie "Przyszłość" Tanecznym krokiem ku kulturze
151/WKK/2019 "STOWARZYSZENIE - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" "POZA HORYZONT"
163/WKK/2019 Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska "TIIS" Otwórz się na kulturę
173/WKK/2019 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce Waleckie dzieci korzystają z opolskich instytucji kultury
190/WKK/2019 Stowarzyszenie Montownia Rozkochaj się w teatrze
192/WKK/2019 Stowarzyszenie Inicjatyw  Społeczno-Edukacyjnych "Prudenter Agas" Kultura mnie kręci!
198/WKK/2019 Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kultura na 5!
199/WKK/2019 Stowarzyszenie "Projekt Kobieta" Teatr uczy nas żyć
204/WKK/2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Klub Mam Hura, kultura!
205/WKK/2019 Stowarzyszenie "Szkoła Sercem Wsi" w Pocierzynie Moja przygoda z teatrem
222/WKK/2019 Fundacja ,,Nadzieja Rodzinie" Kultura alternatywą dla nauki i zabawy
223/WKK/2019 Stowarzyszenie "Kreatywne Borki" Metrem do Romy - podróż po świecie musicalu
233/WKK/2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach "Inicjatywa" Przystanek: Teatr
237/WKK/2019 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego Menu Kulturalne
240/WKK/2019 Fundacja: "Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat" "Na skrzydłach kultury - 2019"
306/WKK/2019 Fundacja Koliber "OK: odkrywamy kulturę"
309/WKK/2019 Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości" Teatr Jednej Przerwy
311/WKK/2019 STOWARZYSZENIE "WSPARCIE DLA KAŻDEGO" Kultura na wsi
318/WKK/2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach NOWE OBLICZA KULTURY
373/WKK/2019 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie "Przyszłość człowieka zależy od kultury"

 

 

WYNIKI KONKURSU „FUNDACJA PZU Z KULTURĄ” - (POBIERZ TUTAJ)

Zwycięzcom gratulujemy.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Anną Maślańską, e-mail: amaslanska@pzu.pl; nr tel.: 22 582 30 63